COLORY BLOG
Latest news.
TUYỂN DỤNG LỚN CHO PHIM CHIẾU RẠP “DƯỚI BÓNG CÂY”
xansan

TUYỂN DỤNG LỚN CHO PHIM CHIẾU RẠP “DƯỚI BÓNG CÂY”

04.01.2018.

Đây là cơ hội lớn để bạn tham gia vào sản xuất bộ phim hoạt hình chiếu rạp đầu tiên của Việt Nam. Colory còn thiếu nhân sự ở...

Colory Animation: When the young takes risk to succeed
thucanh

Colory Animation: When the young takes risk to succeed

10.11.2017.

Colory – a studio specializes in 3D animation, TVC, Game and other film, animation services… – was a phenomenon for their short film “Dưới bóng cây – In the shade...

High Demand for the VFX and Animation Industry in Vietnam
thucanh

High Demand for the VFX and Animation Industry in Vietnam

07.11.2017.

Colory Animation Studio has won the top prize at 2016 DigiCon6 Asia-Vietnam, earning the Golden Award for their animated short film, ‘The Adventure of Egg, Lime and Chilly.’ The...