COLORY BLOG
Latest news.
The Adventure of Egg, Lime & Chilly: Super Short Film
thucanh

The Adventure of Egg, Lime & Chilly: Super Short Film

13.04.2018.

Colory has always wanted to make a short series in which the main characters are types of food in your everyday kitchen. Only until 2015 was the idea put...

thucanh

Những Bài Học Điện Ảnh – Kỳ 2: Góc Máy và Tính Liền Mạch

28.01.2018.

“Sự liền mạch về cảm xúc thì tốt hơn sự liền mạch giữa các cảnh quay!” . Nếu như nhà văn sử dụng cây bút để viết lên câu...

thucanh

Những Bài Học Điện Ảnh – Kỳ 1: Ý Tưởng Cốt Lõi!

17.01.2018.

Nguồn Lực Tài Chính đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên chất lượng của một bộ phim Điện Ảnh. Những bộ phim được đầu tư chi phí...

TUYỂN DỤNG LỚN CHO PHIM CHIẾU RẠP “DƯỚI BÓNG CÂY”
thucanh

TUYỂN DỤNG LỚN CHO PHIM CHIẾU RẠP “DƯỚI BÓNG CÂY”

04.01.2018.

Đây là cơ hội lớn để bạn tham gia vào sản xuất bộ phim hoạt hình chiếu rạp đầu tiên của Việt Nam. Colory còn thiếu nhân sự ở...

Colory Animation: When the young takes risk to succeed
thucanh

Colory Animation: When the young takes risk to succeed

10.11.2017.

Colory – a studio specializes in 3D animation, TVC, Game and other film, animation services… – was a phenomenon for their short film “Dưới bóng cây – In the shade...

High Demand for the VFX and Animation Industry in Vietnam
thucanh

High Demand for the VFX and Animation Industry in Vietnam

07.11.2017.

Colory Animation Studio has won the top prize at 2016 DigiCon6 Asia-Vietnam, earning the Golden Award for their animated short film, ‘The Adventure of Egg, Lime and Chilly.’ The...