Monthly Archives: January 2018
TUYỂN DỤNG LỚN CHO PHIM CHIẾU RẠP “DƯỚI BÓNG CÂY”
xansan

TUYỂN DỤNG LỚN CHO PHIM CHIẾU RẠP “DƯỚI BÓNG CÂY”

04.01.2018.

Đây là cơ hội lớn để bạn tham gia vào sản xuất bộ phim hoạt hình chiếu rạp đầu tiên của Việt Nam. Colory còn thiếu nhân sự ở...