Monthly Archives: January 2018
thucanh

Những Bài Học Điện Ảnh – Kỳ 2: Góc Máy và Tính Liền Mạch

28.01.2018.

“Sự liền mạch về cảm xúc thì tốt hơn sự liền mạch giữa các cảnh quay!” . Nếu như nhà văn sử dụng cây bút để viết lên câu...

thucanh

Những Bài Học Điện Ảnh – Kỳ 1: Ý Tưởng Cốt Lõi!

17.01.2018.

Nguồn Lực Tài Chính đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên chất lượng của một bộ phim Điện Ảnh. Những bộ phim được đầu tư chi phí...

TUYỂN DỤNG LỚN CHO PHIM CHIẾU RẠP “DƯỚI BÓNG CÂY”
thucanh

TUYỂN DỤNG LỚN CHO PHIM CHIẾU RẠP “DƯỚI BÓNG CÂY”

04.01.2018.

Đây là cơ hội lớn để bạn tham gia vào sản xuất bộ phim hoạt hình chiếu rạp đầu tiên của Việt Nam. Colory còn thiếu nhân sự ở...